مشاهده پیکرهای ۳۰ تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری


پیکر۱۵ تن از جانباختگان قابل شناسایی است


۰ نظر