پیگیری بی احترامی سربازان گمرک ترکیه به راننده ایرانی


عذرخواهی مسئولین ترکیه ای.


۰ نظر