کشف و انهدام 17 تن مواد محترقه در تهران!


هفده تن مواد محترقه ( ٧٣ میلیون عدد) اموال مکشوفه از سه باند توزیع مواد محترقه روز شنبه در پلیس آگاهی تهران بزرگ نمایش داده شد.


۰ نظر