پیگیری های شفاف سازی در شهرداری تهران به کجا رسید؟


توضیحات محمد فرجود پیرامون شفاف سازی قرارداد های بیش از یک میلیارد تومان شهرداری


۰ نظر