بارش شدید باران در جوار خانه خدا


بارش شدید باران شب گذشته در مکه مکرمه در جوار خانه خدا


۰ نظر