کشف محموله مواد منفجره در شرق کشور


این محموله در حین عبور از مرز تحت پوشش مواد مخدر توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد.


۰ نظر