نخستین تصاویر تونل های تروریست ها در غوطه شرقی دمشق


نخستین تصاویر از تونلهای گسترده زیرزمینی گروه‌های تروریستی در زیر «بیمارستان ملی» در شهر  تازه‌آزادشده دوما، در غوظه شرقی دمشق


۰ نظر