مومیایی کشف شده در نزدیکی حرم عبدالعظیم (ع) رضاشاه است؟


یک جسد و چند نشانه؛ آیا مومیایی کشف شده در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم، رضاشاه است؟/عصر ایران

۰ نظر