انتقاد تند محسن هاشمی از برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در تهران


محسن هاشمی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در تهران غیر قانونی است از دولت درخواست می کند که جلوی برگزاری این نمایشگاه ها در تهران گرفته شود.


۰ نظر