پیرترین پناهجوی کوبانی در یونان


گزارشی از خانواده ای با مادربزرگ 111 ساله اهل کوبانی که پس از جنگ داخلی سوریه به یونان پناه برده اند.


۰ نظر