بمب افکن های سوخو 22 ارتش در جاده رباط کریم!


حمل سه فروند جنگنده سوخو٢٢ جاده ساوه حوالی رباط کریم!


۰ نظر