تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو


تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو در اعتراض به وضعیت ارز (97/04/03)


۰ نظر