فروش میلیاردی تابلو نقاشی در حراجی تهران!!


نقاشی سهراب سپهری در حراجی تهران ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومن فروش رفت (97/04/08)


۰ نظر