رکورد شکنی جدید ایرانیان در مصرف برق!


روز گذشته مصرف برق لحظه ای کشور ار مرز 56 هزار مگاوات عبور کرد و رکورد زد.


۰ نظر