حمایت وزیر کار و رفاه اجتماعی از عملکرد شستا


علی ربیعی؛ وزیر کار و رفاه اجتماعی از شفاف سازی شرکت شستا در استفاده از ارز دولتی حمایت کرد.


۰ نظر