پاشا جمالی از منفجر شدن موتور هواپیمای آسمان می گوید


پاشا جمالی بازیگر سینما که مسافر پرواز رشت-تهران هواپیمایی آسمان بوده، از اتفاقات رخ داده در این پرواز میگوید


۰ نظر