دریافت دو میلیارد دلار ارز با کارت ملی اجاره ایی!


 خبری منتشر شد از دریافت دو میلیارد دلار ارز با کارت ملی اجاره ایی 


۰ نظر