تخریب بقایای پل فروریخته در کلمبیا که 10 کشته به جای گذاشت


این پل روز 15 ژانویه در حالی که کارگران مشغول به تکمیل آن بودند فرو ریخت و 10 کارگر  جان باختند


۰ نظر