انفجار لوله‌های زیرزمینی بخار در نیویورک


تصاویری از پراکندگی بخار های ناشی از ترکیدن لوله های زیرزمینی در نیویورک


۰ نظر