زد و خورد دو هنرمند در فرودگاه پاریس !


درگیری بین دو خواننده فرانسوی در فرودگاه اورلی پاریس


۰ نظر