واکنش مراجع تقلید به نابسامانی های اخیر اقتصادی


حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی از نابسامانی های اخیر اقتصادی انتقاد کردند.


۰ نظر