تلاش برای رد استیضاح وزیرکار در غذاخوری مجلس!


صحبتهای جنجالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تلاش های که برای رد استیضاح وزیر کار انجام شده


۰ نظر