پدر و مادر شهیدی که پس از 37 سال به وصال فرزند رسیدند


تقدیم به شهید ابوالفضل کلهر و پدر و مادرش که پس از 37 سال به وصال فرزند رسیدند . . .


۰ نظر