پاسخ علیزاده به تهمت خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر پول گرفتن از منوتو!


پاسخ دندان شکن علی علیزاده به تهمت خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر پول گرفتن از منوتو؛ من پولی که به خون کودکان مظلوم و فقر کودکان زباله گرد آغشته است را هیچگاه نمیگیرم...


۰ نظر