مکالمه یک پلیس سعودی با حاجی ایرانی به زبان فارسی!


فیلم عجیب منتشر شده در رسانه های عربستانی از مکالمه «محمد المغذوی» نیروی امنیتی عربستانی در مسجدالنبی با یک حاجی ایرانی اونم به زبان فارسی


۰ نظر