جزییات درگیری یکی از نمایندگان در مجلس


حاجی پور یکی از نمایندگان مجلس دقایقی با الفاظ تند و داد و بیداد جلسه مجلس را مختل کرد.


۰ نظر