حجتی: کاهش نرخ ارز بر محصولات کشاوری تاثیری ندارد


حاشیه نشست هیئت دولت (97/07/11)


۰ نظر