گلایه‌های جنجالی یک بازرگان از وزیر صنعت


صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت


۰ نظر