ویدئوی رزمایش مقابله با حمله تروریستی در ورزشگاه لیون


رزمایش برای مقابله با تروریست در ورزشگاه لیون فرانسه


۰ نظر