درگذشت بهرام شفیع، مجری و گزارشگر باسابقه تلویزیون


بهرام شفیع، گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون امروز بعد از ظهر در سن ۶۲ سالگی در بیمارستان بهمن تهران درگذشت


۰ نظر