هر آشغالی را به خودرو نصب کنیم؛ مردم می خرند!!


چراخودروسازان داخلی کیفیت ماشینها را بالا نمی برند؟ سرکار،دبیرستاد توسعه فناوری نانو از بیشعورها می گوید!


۰ نظر