سورپرایز مرگبار یک خانواده برای تولد پدرشان !!


یک خانواده اماراتی که تولد پدرشان را گرفته بودند و خواستن سوپرایزش کنند با بادبادک به هوا فرستادنش و بعد نتونستن کنترلش کنند بعد از سه روز در کوههای عمان جنازه اش را پیدا کردند


۰ نظر