آخرین اجرای زنده یاد بهرام شفیع


بهرام شفیع، گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون در سن ۶۲ سالگی در بیمارستان بهمن تهران درگذشت


۰ نظر