جزئیات خون‌گیری مشکوک با سرنگ مشترک از دانش‌آموزان دختر


خون گیری از دانش‌آموزان دختر مدرسه‌ای در تاکستان قزوین به بهانه آزمایش قند خون توسط فردی ناشناس موجب تحصن خانواده‌های این دانش‌آموزان در شبکه بهداشت تاکستان شد.


۰ نظر