مشکلات زائران اربعین حسینی برای صدور ویزا


دریافت ۱۰۰ هزار دینار ارز مسافرتی زائران اربعین در ۵۰ نقطه خاک عراق امکان پذیر است که برای رفاه حال زائران امکان دارد که تعداد این باجه‌ها یا تعداد کارکنان آنها افزایش یابد.


۰ نظر