درآمد میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات کنکور!


مجید حسینی: کل نظام آموزش ما توسط یک باند ثروت و قدرت دچار اختلال شده


۰ نظر