حراجی جالبی از آثار استیون هاوکینگ در لندن


لوازم و کتاب ها و صندلی چرخ دار هاوکینگ در لندن به حراج گذاشته شد.


۰ نظر