کشف سوسک و گربه های مومیایی شده فراعنه در مصر


در مصر آرامگاهی کشف شده است که سوسک، گربه و کروکدیل های مومیایی شده در آن وجود دارد.


۰ نظر