وقتی گنبد آهنین صهیونیست ها کم می آورد!


سامانه گنبد آهنین صهیونیست ها در برابر شلیک پرتعداد فلسطینی‌ها شکسته شد


۰ نظر