طرح مدیر عامل سایپا برای جبران خروج رنو


گزینه جایگزینی تیبا و پراید به جای سانرو وتندر به قوت خود باقی است


۰ نظر