لحظه اصابت موشک حماس به اتوبوس حامل نظامیان صهیونیستی


حماس فیلمی از لحظه اصابت دقیق موشک مقاومت به اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیستی را که در حملات دیشب منهدم شد منتشر کرد.


۰ نظر