احتمال تعویق طرح «کاهش» برای سومین بار متوالی!


اجرای طرح "کاهش" که به منظور جلوگیری از آلودگی وحشتناک هوا قرار بود از اول آبان آغاز شود،به نظر می رسد باز هم قرار است به تعویق بیفتد...!


۰ نظر