استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور عراق


مراسم استقبال از رئیس جمهور عراق در کاخ سعدآباد


۰ نظر