برخورد جدی با ناهنجاری های اخلاقی در فضای حرفه ای سینما


واکنش وزیر ارشاد به اتفاقات و حواشی اخلاقی اخیر دنیای سینما.


۰ نظر