بانکها دست از دلال بازی و بنگاه داری بردارند


صحبت های رئیس جمهور در نشست خبری در استان سمنان.


۰ نظر