انتقادات طوفانی دانشجوی سمنانی در حضور رئیس جمهور


سخنرانی نماینده بسیج دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در سمنان.


۰ نظر