جوابیه مهناز افشار نسبت به تبلیغ آمپول حاشیه ساز


واکنش مهناز افشار به ویدیویی که منتشر کرده و یک آمپول را تبلیغ کرده بود و واکنش های بسیاری در پی داشت.


۰ نظر