زباله‌های پلاستیکی چگونه اقیانوس‌ها را نابود می‌کنند؟


تجزیه زباله های اقیانوسی صدها سال زمان میبرد و در این بین، حجم بسیار زیادی از آنها هم وارد زنجیره غذایی میشوند.


۰ نظر