بحران آلودگی هوا در سارایووی بوسنی


سارایوو، شهری در بوسنی اخیرا با بحران جدی آلودگی هوا مواجه شده است.


۰ نظر