واکنش طنز رضا رفیع به جک سرخه ای روحانی


طنز پردازان در برنامه رضا رفیع (شبخند) به جک سرخه ای رئیس جمهور واکنش نشان دادند


۰ نظر